Νόμοι αερίων-Ερωτήσεις

Posted: 25 Οκτ 2010 by shinning in Ετικέτες
0

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε ένα σετ 10 ερωτήσεων πάνω στους νόμους των αερίων.

Άσκηση με δοχείο

Posted: 16 Οκτ 2010 by shinning in Ετικέτες
0

Άσκηση με δοχεία

Posted: 8 Οκτ 2010 by shinning in Ετικέτες
0

Μέσα σε κυλινδρικό δοχείο, που αποτελείται από θερμομονωτικά τοιχώματα και χωρίζεται σε δύο τμήματα Α και Β, μέσω θερμομονωτικού εμβόλου εμβαδού Α=20cm², εισάγουμε ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου θερμοκρασίας Τ1=300Κ. Ο όγκος που καταλαμβάνει το αέριο στα τμήματα Α και Β είναι αντίστοιχα 2L και 3L.

Η μάζα του αερίου μεταβάλλεται

Posted: 24 Σεπ 2010 by shinning in Ετικέτες
0

Μέσα σε δοχείο σταθερού όγκου που είναι εφοδιασμένο με στρόφιγγα περιέχεται ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου σε πίεση p1=4atm και θερμοκρασία Τ1=480Κ. Ανοίγουμε τη στρόφιγγα και παρατηρούμε ότι τα 3/5 της ποσότητας του αερίου εγκαταλείπουν το δοχείο, ενώ η θερμοκρασία του αερίου που παραμένει στο δοχείο είναι Τ2=240Κ.

Νόμοι αερίων 3

Posted: by shinning in Ετικέτες
0

Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται στην κατάσταση Α με όγκο VA=30L και θερμοκρασία ΤΑ=300Κ. Το αέριο θερμαίνεται με σταθερή πίεση μέχρις ότου η θερμοκρασία του να γίνει ΤΒ=500Κ.
α) Να χαρακτηρίσετε τη μεταβολή του αερίου. Ποιος νόμος ισχύει για τη μεταβολή αυτή;

Νόμοι αερίων 2

Posted: by shinning in Ετικέτες
0

Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται στην κατάσταση Α. Διατηρώντας σταθερή την θερμοκρασία, μεταβάλλουμε τον όγκο του αερίου, ώστε να βρεθεί στην κατάσταση Β, όπως φαίνεται στο διάγραμμα.
2a

Νόμοι αερίων

Posted: 8 Σεπ 2010 by shinning in Ετικέτες
0

Δοχείο με διαθερμικά τοιχώματα βρίσκεται μέσα σε λουτρό νερού σταθερής θερμοκρασίας Τ=300Κ και περιέχει ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου υπό πίεση p1=1atm και όγκο V1=4L. Υποδιπλασιάζουμε τον όγκο του αερίου.